Faktaark og rapporter

Her har vi samlet nyttige faktaark og rapporter. Disse finnes også under hvert tema andre steder i veilederen.

Hobølelva rett nedstr Mjær
Foto: Eva Skarbøvik
KONTAKTPERSON

Publikasjoner

Sammendrag

Rapporten dokumenterer effekter av vannmiljøtiltak og synergier med andre miljøtema som utslipp av klimagasser, karbonbinding i jord, økosystemtjenester og klimatilpasning. Eksempler på tiltakspakker er laget for utvalgte regioner og produksjoner. Rapporten gir oversikt over kart, kalkulatorer og andre hjelpemidler som kan brukes for tiltaksplanlegging og forslag til videreutvikling. Se utvidet sammendrag.