Veileder for miljø- og klimatiltak i landbruket

Denne veilederen er finansiert av Landbruksdirektoratet og utarbeidet av NIBIO. Den gir råd om vannmiljøtiltak og naturbaserte løsninger i jord- og skogbruk, jordhelse, klimatilpasning, klimagassutslipp og biomangfold.

IMG_3330
Foto: Eva Skarbøvik

Veilederen er utformet for bonden, landbruks- og miljøforvaltningen og landbruksrådgivningen. Den gir råd og informasjon om miljøtiltak og naturbaserte løsninger knyttet til vannmiljø, jordhelse, klimatilpasning, klimagassutslipp og biomangfold i landbruket. Vi har også samlet relevante faktaark og rapporter. Veilederen blir kontinuerlig oppdatert med ny informasjon.

Nyeste faktaark om jordhelse Nyeste faktaark om vannmiljøtiltak Nyeste faktaark om klimatilpasning Nyeste faktaark om klimagassutslipp Nyeste faktaark om biomangfold

 

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet Miljønytt og få oppdatering fra fagområdene våre fire ganger i året. Meld deg på her

Se "Miljønytt arkiv" for tidligere utsendte nyhetsbrev.