Jordsmonnkart

I kartportalen Kilden finnes det en egen fane for jordsmonn. Under denne fanen kan du finne en mengde informasjon om jorda i alle jordsmonnkartlagte kommuner i Norge. Her finnes kart over jordkvalitet, dreneringsforhold, egnethet for dyrking av ulike vekster, tekstur, jordtyper og mye mer. Kartene gir et solid kunnskapsgrunnlag for beslutninger innen arealplanlegging, agronomi og miljøspørsmål. Les mer i temaartiklene under hovedteksten.

utklipp forsiden Kilden
https://kilden.nibio.no Foto:
KONTAKTPERSON
kartlegging med feltpc og gas_sif.JPG
Er din kommune kartlagt etter detaljert eller forenklet metodikk? Forenklet metodikk ble startet opp i 2013. Foreløpig er ikke alle kartene på Kilden tilgjengelige for kommuner der kartleggingen har benyttet den forenklede metodikken. Foto: Siri Svendgård-Stokke, NIBIO
Dokumentasjon av datasett for jordsmonn

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten
WMS-tjenester

WMS-tjenestene (Web Map Service) kan brukes til å implementere våre karttjenester i egne løsninger.

Mer informasjon
Bruk av jordsmonndata

NIBIO holder kurs og foredrag i hele landet på forespørsel. Jordsmonndata er et viktig hjelpemiddel i arealplanlegging, rådgivning, driftsplanlegging og forskning. NIBIOs kurs og foredrag vil øke kompetansen og gi kunnskap som legger grunnlaget for gode beslutninger.

Mer informasjon