Hopp til hovedinnholdet

WMS-tjenester

WMS-tjenestene (Web Map Service) kan brukes til å implementere våre karttjenester i egne løsninger.

NIBIO leverer WMS-tjenester for de fleste av temaene som du kan se i våre karttjenester på Internett. 
 
Vi anbefaler alle som benytter våre WMS-tjenester til å abonnere på varsler fra geonorge.no (https://register.geonorge.no/varsler). Alle endringer i tjenestene vil bli varslet der. For varsling ang. nedetid og problemer, er det mulig å melde seg på NIBIOs driftsmeldinger. Dette gjøres ved å sende en epost til gisdrift@nibio.no.
 
AR5 - Diverse WMS-tjenester Jordsmonn og Jordkvalitet Dyrkbar jord Markslag ØK Verdiklasser jordbruksareal og dyrkbar jord Produksjonspotensial Vekstsesong Landskap Beite Skogbruksplan Miljøregistreringer i skog Barkbiller SAT-SKOG Gårdskart CLC AR50 AR250 Skogressurser (SR16) Vegetasjon Gjengroing Vernskog Helling Skogportal Langsiktige feltforsøk Markfuktighet Hovedplan DMK Copernicus
KONTAKTPERSON