WMS-tjenester

WMS-tjenestene (Web Map Service) kan brukes til å implementere våre karttjenester i egne løsninger.

Vedlikehold tirsdag 20. august

NIBIO skal ha vedlikeholdskveld tirsdag 20. august fra kl:16:00 til 22:00, da vil vi oppdatere våre servere og vårt nettverk. Dette vil føre til at våre tjenester vil være ustabile i denne perioden.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre.
Eventuelle spørsmål kan sendes til gisdrift@nibio.no

19.08.2019 09:00 — 20.08.2019 22:00

NIBIO leverer WMS-tjenester for de fleste av temaene som du kan se i våre karttjenester på Internett. 

AR5 - Diverse WMS-tjenester Jordsmonn og Jordkvalitet Dyrkbar jord Verdiklasser jordbruksareal og dyrkbar jord Landskap Beite Skogbruksplan SAT-SKOG Gårdskart CLC AR50 AR250 Skogressurser (SR16) Vegetasjon Gjengroing Vernskog Helling Skogportal Markfuktighet Hovedplan Nedbygd jordbruksareal DMK Copernicus
KONTAKTPERSON