Kartleggingsmetodikk

Kartlegging Ringsaker 2011 002
Kartlegging ved hjelp av felt-pc i Ringsaker i 2011. Foto: Hilde Olsen

Under lenkene nedenfor finner du mer informasjon om tidligere og nåværende kartleggingsmetodikk for jordsmonn i Norge. 

Nåværende kartleggingsmetodikk Historisk kartleggingsmetodikk