Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2024

Til dokument

Sammendrag

Common scab (CS) is a major bacterial disease causing lesions on potato tubers, degrading their appearance and reducing their market value. To accurately grade scab-infected potato tubers, this study introduces “ScabyNet”, an image processing approach combining color-morphology analysis with deep learning techniques. ScabyNet estimates tuber quality traits and accurately detects and quantifies CS severity levels from color images. It is presented as a standalone application with a graphical user interface comprising two main modules. One module identifies and separates tubers on images and estimates quality-related morphological features. In addition, it enables the extraction of tubers as standard tiles for the deep-learning module. The deep-learning module detects and quantifies the scab infection into five severity classes related to the relative infected area. The analysis was performed on a dataset of 7154 images of individual tiles collected from field and glasshouse experiments. Combining the two modules yields essential parameters for quality and disease inspection. The first module simplifies imaging by replacing the region proposal step of instance segmentation networks. Furthermore, the approach is an operational tool for an affordable phenotyping system that selects scab-resistant genotypes while maintaining their market standards.

Sammendrag

Pærebrann er en plantesykdom forårsaket av bakterien Erwinia amylovora som er regulert i plantehelseforskriften og pærebrannforskriften. Formålet med regelverket og forvaltningen av denne planteskadegjøreren er å forebygge, begrense og bekjempe videre spredning. Pærebrannprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Mattilsynet og NIBIO. Mattilsynets praktiske arbeid med planteskadegjøreren koordineres via Region Sør og Vest og finansieres over Mattilsynets budsjett. NIBIO mottar bevilgninger fra Landbruks- og matdepartementet for kunnskapsstøtte til Mattilsynet knyttet til sjukdommen pærebrann. I 2023 har prosjektet prioritert rydding av lett mottakelige vertplanter for pærebrann rundt planteskoler som produserer mottakelige planter, som et ledd i å redusere risikoen for smitte inn i denne planteproduksjonen. Videre har vi prioritert kartlegging for å fremskaffe kunnskap om sykdommens utbredelse i Norge. Totalt er 67 kommuner kartlagt og det ble funnet pærebrannsmitte for første gang i 15 av disse. Pærebrann viser seg mer utbredt i spesielt Agder, enn det man tidligere har kjent til.