Biografi

Jeg forsker på skadeinsekter i skog og benytter kvantitative metoder og romlige analyser. For tiden har stor granbarkbille og insekts-karanteneskadegjørere særlig fokus i mitt arbeid. Jeg startet ved NIBIO i 2021, og har tidligere jobbet ved Forsvarets forskningsinstitutt, NTNU, Universitetsmuseet i Bergen og Naturhistorisk museum i Oslo. Tidligere jobbet jeg i hovedsak med evolusjonsbiologi og metagenomikk.

Les mer