Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2019

Sammendrag

In studies of consumption of local food specialties individuals' personality are rarely included. In this article we want to expand and give nuances to the understanding of what characterizes these consumers and ask: Are there any common personality traits, or personal characteristics of these consumers? We make use of the Big Five personality model to unpack the relation between individual's personality and choices of local food specialties. This model consists of the following five personal traits: Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism, Openness to Experience. These personality traits are hidden but through questions regarding behavior the traits may be retrieved. In order to construct latent variables to represent measures of these traits, we apply Item Response Theory (IRT). Socioeconomic variables are combined with personality traits in logistic regression models to find the connection between personality and choice of Norwegian local food specialties. The results show that in all models the latent variable Openness to Experience is a significant predictor for choice of local food specialties. This personality trait was one of the most important predictors in all the choices made by the individuals. Openness to Experience is characterized by fantasy, aesthetic sensitivity, attentiveness to inner feelings, preference for variety, and intellectual curiosity.

Sammendrag

This paper adds to the debate on sustainable food consumption by probing the relation between individuals’ personality and choice of organic foods. We make use of the Big Five personality model which consists of the personality traits: Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Emotional stability, and Openness to experience. The Graded Response Model, logistic regression models, and interval regression models are applied to explore the impact of personality on choice of organic food. Five hypotheses regarding the connection between personality and consumption of organic foods were tested using eight different models. The results indicate that Openness to experience is positively related, while Extraversion is negatively related, to the attitudes of organic foods. Some of the tests showed positive relations between Agreeableness and attitudes towards organic foods. In addition, individuals high in Conscientiousness have a lower willingness to pay for organic foods compared with conventional foods. The consequence of the connection between Openness to experience and organic food is that stakeholders may take this into account when planning strategies and methods to increase sales.

Sammendrag

Det meste av norsk økologisk frukt og grønt selges gjennom de store butikkjedene, men mange produsenter selger også gjennom såkalte alternative salgskanaler som andelslandbruk, Bondens Marked, spesialbutikker og restauranter. Denne rapporten er basert på en kvalitativ og kvantitativ undersøkelse av de to gruppene produsenter. Produsenter som bruker alternative salgskanaler, oppgir flere fordeler med dette. Kortere verdikjede og høyere betalingsvilje hos forbruker gir ofte høyere enhetspris for produsent, og lønnsomheten øker ved at det kan være lettere å få solgt varer som ikke tilfredsstiller standarder for størrelse, fasong og farge. Men alternative salgskanaler innebærer ofte mer arbeid og kostnader med markedsføring og transport for levering av varer, noe som kan redusere nettoinntekten...