Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2023

Sammendrag

I denne artikkelen beskriver jeg hvordan beitelag planlegger, organiserer og utfører sine fellesoppgaver gjennom både formelle og uformelle avtaler. Datainnsamlingen baserer seg på kvalitative intervjuer med ledere for beitelag. Jeg er særlig opptatt av hvordan beitelagene kan ha betydning for sauebøndenes helse og livskvalitet. For å forstå og fortolke innholdet i samtalene bruker jeg teori om sosiale nettverk, sosial kapital, sosiale støttesystemer og setter dette inn i en folkehelsevitenskapelig ramme. Artikkelen ser særlig på hvordan hverdagsaktivitetene i beitelagene bidrar til å vedlikeholde de sosiale båndene mellom beitelagets medlemmer og heve beitebrukernes livskvalitet. Samtalene med beitelagene viser at beitelagene kan betraktes som sosiale nettverk hvor medlemmene gjennom felles gjøremål og formelle avtaler, bygger samhold, fellesskap og identitet. Beitelaget ser ut for å representere et sosialt støttesystem hvor det utveksles og byttes ulike former for hjelp og støtte, både sosialt, emosjonelt og instrumentelt.

Sammendrag

This study aims to estimate eco-efficiency scores and identify determinants of Norwegian dairy farms using a parametric approach that accounts for methane emissions. The study incorporates an environmental output measure and draws on 30 years of panel data from 692 specialist dairy farms (1991–2020). The findings indicate that Norwegian dairy farms are inefficient, with room for improvement in the dairy production system and the environment. According to the average eco-efficiency score, conventional dairy farms could cut input use and CH4 emissions by 5% while maintaining output. Furthermore, the study found that land tenure, experience, and government subsidies all positively impact eco-efficiency. Policymakers should encourage the best-performing dairy farms to share information on increasing productivity while considering environmental concerns to achieve better social and agricultural development. It should be noted that the study only looks at livestock methane emissions; future research may investigate other environmental factors.

Sammendrag

It is critical to analyze the performance of enterprises to achieve sustainable agricultural development. Several studies have been conducted to assess farm performance. However, the studies have been criticized for failing to account for farm heterogeneity (which is frequently unobserved) in their evaluation of Norwegian agricultural performance. Technically, a farm is efficient if it can produce a certain amount of output with the fewest possible inputs and no input waste. In this paper, efficiency scores are calculated using a production function with both a random intercept and a random slope parameter, addressing the issue of unobserved heterogeneity in stochastic frontier analysis. Using Norwegian dairy and crop farms as a case study, we demonstrate the viability of improving the agriculture industry and reducing resource waste. The case study was established on data collected from 5884 dairy farms and 1880 crop farms from the years 2000 to 2019. According to the empirical findings of the case study, dairy and crop producers used inefficient technologies and squandered production resources. If all farmers follow a sustainable and efficient path to produce agricultural output, they could increase output by 15–18%. Farmers must follow sustainable paths, and politicians must encourage farm experience exchange so that less efficient dairy and crop-producing farms can learn from the most efficient farms to achieve sustainable development.