Anette Tjomsland

Kommunikasjonsrådgiver

(+47) 957 92 838
anette.tjomsland@nibio.no

Sted
Ås - Bygg H7

Besøksadresse
Høgskoleveien 7, 1433 Ås

Sammendrag

Kan ei blanding av myse, marint fiskeslam og kumøkk bli til biogass? Det spørsmålet håper forskarar å finne svar på. For å lukkast må dei finne den rette blandingsmengda og unngå at det blir for mykje salt att i restproduktet. Denne saka omhandlar rapporten Biogass fra marint fiskeslam sambehandlet med husdyrgjødsel og myse. Eit kvalifiseringsprosjekt finansiert av Regionalt Forskingsfond Midt-Norge og Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med Tingvollost og Tingvoll Fisk AS.