Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2021

Sammendrag

Søkelyset på utfordringene med plast og forsøplingsproblematikken har sammen med nye krav og forbud fra EU, ført til at mange produsenter ønsker seg gode alternativer til fossil plast. Et resultat av dette er at stadig flere velger bionedbrytbar plast i emballasje eller som alternativ i landbruket. Men hva skjer med den bionedbrytbare plasten? Enten ute på jordet eller i kommunale biokomposteringsanlegg. Blir den brutt ned? Det er noe Grønt Punkt Norge ønsker bedre svar på. Derfor har vi vært initiativtaker til et 3-årig prosjekt hvor NIBIO skal forske på dette. Prosjektet er nå halvveis og onsdag 24. mars vil forsker Claire Coutris fra NIBIO dele noen foreløpige resultater.