Biografi

Steffan Lloyd mottok B.Eng.-graden i maskinteknikk i 2015 fra Carleton University i Ottawa, Canada. Han fortsatte med å motta doktorgraden fra den samme institusjonen i 2023, også i maskinteknikk. Hans doktorgradsforskning fokuserte på optimalisering, design og kontroll for automatisk presisjonsrobotbearbeiding. Tidligere jobbet Steffan som mekanisk designer på romfartsrobotikkselskapet Advanced Integration Technologies (AIT) i Umeå, Sverige (2016 til 2018). Han jobbet også som teknisk leder for robotoppstartsfirmaet MAE Robotics i Ottawa, Canada (2021 til 2023), hvor han overvåket utviklingen av nyskapende robotsystemer for ekstreme miljøer. Steffans nåværende forskning er på nyskapende robotdesign-, planlegging- og kartleggingsapplikasjoner innenfor den norske skogbruksindustrien.

Les mer