WMS-tjeneste CLC

Datasettet leverer data fra Corine 2000, 2006 og 2012.

KONTAKTPERSON