WMS-tjenester jordsmonn

Tjenestene leverer data for forskjellige jordsmonntema.

KONTAKTPERSON
WMS-tjeneste Jordsmonn
URL https://wms.nibio.no/cgi-bin/jordsmonn?
Tema Jordkvalitet, WRB-grupper, Planering, Teksturgrupper_i_plogsjikt, Vannlagringsevne, Mandelpotetdyrking (kun Oppdal), Rybs, Raps, Potetdyrking_vanningsbasert, Potetdyrking_nedborsbasert, Status_jordsmonnkartlegging, Jordressurs, Driftstekniske_begrensninger, Dreneringsforhold, Potensiell_torkeutsatthet, Aarsak_darlig_drenering, Begrensende_egenskaper, Organisk_materiale, Avsetningstyper
GetCapabilities Klikk her for eksempel
GetMap Klikk her for eksempel
Tegnforklaringer Jordkvalitet, WRB-grupper, Planering, Teksturgrupper i plogsjikt, Vannlagringsevne, Mandelpotetdyrking, Rybs, Raps, Potetdyrking vanningsbasert, Potetdyrking nedbørbasertStatus jordsmonnkartlegging, Jordressurs, Driftstekniske_begrensninger, Dreneringsforhold, Potensiell_torkeutsatthet, Aarsak_darlig_drenering, Begrensende_egenskaper, Organisk_materiale, Avsetningstyper
 
 
WMS-tjeneste Jordkvalitet
URL https://wms.nibio.no/cgi-bin/jordkvalitet?
Tema Jordkvalitet
GetCapabilities Klikk her for eksempel
GetMap Klikk her for eksempel
Tegnforklaring Jordkvalitet

 

WMS-tjeneste Potensial for grønnsaksdyrking
URL https://wms.nibio.no/cgi-bin/grsak?
Tema klimaegnethet_blomkaal, klimaegnethet_brokkoli, klimaegnethet_boenner, klimaegnethet_gulrot, klimaegnethet_hodekaal, klimaegnethet_kinakaal, klimaegnethet_kaalrot, klimaegnethet_loek, klimaegnethet_mais, klimaegnethet_persillerot, klimaegnethet_purre, klimaegnethet_rosenkaal, klimaegnethet_roedbete, klimaegnethet_salat, klimaegnethet_selleri
GetCapabilities Klikk her for eksempel
GetMap Klikk her for eksempel
Tegnforklaring Klimaegnethet

 

WMS-tjeneste Erosjonsrisiko
URL

https://wms.nibio.no/cgi-bin/jordsmonn_erosjonsrisiko?

Tema Drag, DragBuffer, Erosjonsrisiko_flateerosjon
GetCapabilities Klikk her for eksempel
GetMap Klikk her for eksempel
Tegnforklaring Drag, Dragbuffer, Erosjonsrisiko_flateerosjon