WMS-tjeneste Vegetasjon

Tjenesten leverer data for vegetasjonskart.

WMS-tjeneste vegetasjon
URL https://wms.nibio.no/cgi-bin/vegetasjon?
Tema Oversiktskart, Vegetasjonstyper, Kartsignatur, Hovedtyper, Saubeite, Storfebeite, Naturtyper
GetCapabilities Klikk her for eksempel
GetMap Klikk her for eksempel
Tegnforklaringer Oversiktskart, Vegetasjonstypar, Hovudtypar, Saubeite, Storfebeite, Naturtypar