WMS-tjeneste Skogbruksplan

Tjenesten leverer aldersklasser i skog fra skogbruksplanleggingen.

WMS-tjeneste Skogbruksplan
URL https://wms.nibio.no/cgi-bin/skogbruksplan?
Tema hogstklasser, aldersklasser_eldste_skogen
GetCapabilities Klikk her
GetMap Klikk her for eksempel
Tegnforklaringer hogstklasseraldersklasser_eldste_skogen