WMS-tjeneste: Verdiklasser jordbruksareal og dyrkbar jord

Tjenesten leverer data for Verdiklasser jordbruksareal og dyrkbar jord

KONTAKTPERSON

Tjenester

WMS-tjenester

WMS-tjenestene (Web Map Service) kan brukes til å implementere våre karttjenester i egne løsninger.

Mer informasjon