WMS-tjeneste: Verdiklasser jordbruksareal og dyrkbar jord

Tjenesten leverer data for Verdiklasser jordbruksareal og dyrkbar jord

WMS-tjeneste verdiklasser
URL https://wms.nibio.no/cgi-bin/verdiklasserjordbrukogdyrkbar?
Tema jordsmonnkart, ar5dmk, dyrkbar
GetCapabilities Klikk her for eksempel
GetMap Klikk her for eksempel
Tegnforklaringer

Tjenester

WMS-tjenester

WMS-tjenestene (Web Map Service) kan brukes til å implementere våre karttjenester i egne løsninger.

Mer informasjon