WMS-tjenester: Skogportal

Tjenestene leverer filtrerte data fra henholdsvis Artsdatabanken og Naturbase, tilpasset skogbrukets behov. Det finnes også en egen tjeneste for gjødselsfelt i skog.

Naturbase-tjenesten har fått ny url og nye egenskaper

Wms-tjenesten naturbase har ny url, og naturtyper med verdi B har blitt lagt til. 

04.03.2024 00:00 — 01.05.2024 00:00

Data fra Artsdatabanken:
WMS-tjenesteartsdata
URLhttps://wms.nibio.no/cgi-bin/artsdata?
TemaArteriskog (gruppelag), arter_iskog_fredede, arter_iskog_prioriterte, arter_iskog_truede, arter_iskog_prioriterte_oko_funk, Arterutenforskog (gruppelag),arter_uskog_fredede, arter_uskog_prioriterte, arter_uskog_truede, arter_uskog_prioriterte_oko_funk
GetCapabilitiesKlikk her for eksempel
GetMapKlikk her for eksempel
TegnforklaringerArteriskog (gruppelag), arter_iskog_fredede, arter_iskog_prioriterte, arter_iskog_truede, arter_iskog_prioriterte_oko_funk, Arterutenforskog (gruppelag),arter_uskog_fredede, arter_uskog_prioriterte, arter_uskog_truede, arter_uskog_prioriterte_oko_funk
 
Data fra Miljødirektoratet:
WMS-tjenestenaturbase
URLhttps://wms.nibio.no/cgi-bin/naturbase2?
TemaNaturtyperiskog (gruppelag), naturtyper_iskog_utvalgte, naturtyper_iskog_truede, naturtyper_iskog_viktige_a,  naturtyper_iskog_viktige_b, naturtyper_iskog_eiker, Naturtyperutenforskog (gruppelag), naturtyper_uskog_utvalgte, naturtyper_uskog_truede, naturtyper_uskog_viktige_a, naturtyper_uskog_viktige_b, naturtyper_uskog_eiker, Naturtypervann (gruppelag), naturtyper_vann_a, naturtyper_vann_b
GetCapabilitiesKlikk her for eksempel
GetMapKlikk her for eksempel
TegnforklaringerNaturtyperiskog (gruppelag), naturtyper_iskog_utvalgte, naturtyper_iskog_truede, naturtyper_iskog_viktige_anaturtyper_iskog_viktige_bnaturtyper_iskog_eiker, Naturtyperutenforskog (gruppelag), naturtyper_uskog_utvalgte, naturtyper_uskog_truede, naturtyper_uskog_viktige_a, naturtyper_i_skog_viktige_bnaturtyper_uskog_eiker
 
Gjødselsfelt i skog:
WMS-tjenestegjodselsfelt_i_skog
URLhttps://wms.nibio.no/cgi-bin/gjodselsfelt_i_skog?
Tema

gjodselsfelt_2017, gjodselsfelt_2018, gjodselsfelt_2019, gjodselsfelt_2020, gjodselsfelt_2021, gjodselsfelt_2022, gjodselsfelt_2023

GetCapabilitiesKlikk her for eksempel
GetMapKlikk her for eksempel
Tegnforklaringergjodselsfelt_2017, gjodselsfelt_2018, gjodselsfelt_2019