WMS-tjeneste Markslag ØK

Tjenesten leverer ØK-raster med markslagsopplysninger fra første gangs feltkartlegging. Wms'en benyttes i ajourføring av AR5 der det er behov for å se eldre markslagsopplysninger.

WMS-tjeneste ok_raster
URL https://wms.nibio.no/cgi-bin/ok_raster?
Tema ok_raster_data_32, ok_raster_data_33, ok_raster_data_35
GetCapabilities Klikk her for eksempel
GetMap Klikk her for eksempel 

Tjenester

WMS-tjenester

WMS-tjenestene (Web Map Service) kan brukes til å implementere våre karttjenester i egne løsninger.

Mer informasjon