WMS-tjeneste produksjonspotensial

Tjenestene leverer data for dyrkingspotensial for gras og korndyrking. Korndyrking er delt i tidlig bygg og sen hvete, nedbørsbasert og vanningsbasert. Gras viser kun nedbørsbasert.

KONTAKTPERSON