WMS-tjeneste produksjonspotensial

Tjenestene leverer data for dyrkingspotensial for gras og korndyrking. Korndyrking er delt i tidlig bygg og sen hvete, nedbørsbasert og vanningsbasert. Gras viser kun nedbørsbasert.

WMS-tjeneste produksjonspotensial
URL https://wms.nibio.no/cgi-bin/produksjonspotensial?
Tema produksjonspotensial_gras, produksjonspotensial_sk,  produksjonspotensial_tb, produksjonspotensial_sk_vatn,  produksjonspotensial_tb_vatn
GetCapabilities Klikk her for eksempel
GetMap Klikk her for eksempel
Tegnforklaringer

produksjonspotensial_gras, produksjonspotensial_skproduksjonspotensial_tb, produksjonspotensial_sk_vatnproduksjonspotensial_tb_vatn