WMS-tjeneste Beite

Tjenesten leverer data for sist registrerte beitelag. Oppdateringen skjer i mai/juni hvert år.

KONTAKTPERSON