WMS-tjeneste Vekstsesong

WMS-tjeneste som viser informasjon om vekstsesongen i Norge per år, og medianverdi.

WMS-tjeneste Vekstsesong
URL https://wms.nibio.no/cgi-bin/vekstsesong?
Tema

median (gruppelayer), lengde_median, varmesum_median, 

nedbor_median, nedbor_balanse_median, arlig (gruppelayer), 

lengde, varmesum, nedbor, nedbor_balanse

GetCapabilities Klikk her
GetMap Klikk her for eksempel
Tegnforklaringer

medianlengde_medianvarmesum_mediannedbor_median

nedbor_balanse_medianarlig ,lengdevarmesumnedbor

nedbor_balanse