WMS-tjenester Barkbiller

Tjenesten Risiko for utbrudd leverer informasjon om faktorer påvirker risikoen for utbrudd.

WMS-tjeneste Barkbiller - Risiko for utbrudd
URL https://wms.nibio.no/cgi-bin/barkbille?
Tema

barkbillevarsel, barkbilleregistrering_17_21,

barkbilleregistrering_21_24, barkbilleregistrering_24_28,

barkbilleregistrering_28_33,

historiske_verdier_fylke, granandel_ssbrute,

skadeprosent_70_tallet

GetCapabilities Klikk her
GetMap Klikk her for eksempel
Tegnforklaringer

barkbillevarselbarkbilleregistreringhistoriske_verdier_fylke

granandel_ssbruteskadeprosent_70_tallet