WMS-tjeneste Dyrkbar jord

Tjenesten leverer data for FKB-Dyrkbar jord

WMS-tjeneste dyrkbarjord
URL https://wms.nibio.no/cgi-bin/dyrkbarjord?
Tema dyrkbarjord, endret_etter_2008
GetCapabilities Klikk her for eksempel
GetMap Klikk her for eksempel
Tegnforklaringer dyrkbarjord, endret_etter_2008