WMS-tjeneste Miljøregistreringer i skog

Tjenesten leverer kartleggingsområder, livsmiljøfigurer og nøkkelbiotoper fra skogbruksplanleggingen.

KONTAKTPERSON