Webservice og WMS for Gårdskart

Tjenesten leverer arealtall og wms for valgt gårds- og bruksnummer.

Tjenesten er forbehold parter i Geovekst og Norge digtalt. Ved forespørsel til Webservicen får man arealtall tilbake. Ved spørring mot WMS-tjenesten i etterkant får man også tegnet ut valgt gårds- og bruksnummer med AR5.
 
Vi ber om at alle som bruker tjenesten melder fra til oss via Gårdskart brukerservice, slik at vi kan gi varsel ved endringer og oppdateringer. 
 
 

Gårdskart webservice, sist oppdatert 20.4.2023

0.27 MB pdf

Gårdskart WMS, sist oppdatert 20.4.2023

0.149 MB pdf