Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2023

Til dokument

Sammendrag

Increasing levels of dissolved organic matter (DOM) in watercourses in the northern hemisphere are mainly due to reduced acid rain, climate change, and changes in agricultural practices. However, their impacts vary in time and space. To predict how DOM responds to changes in environmental pressures, we need to differentiate between allochthonous and autochthonous sources as well as identify anthropogenic DOM. In this study we distinguish between allochthonous, autochthonous, and anthropogenic sources of DOM in a diverse watercourse network by assessing effects of land cover on water quality and using DOM characterization tools. The main sources of DOM at the studied site are forests discharging allochthonous humic DOM, autochthonous fulvic DOM, and runoff from urban sites and fish farms with high levels of anthropogenic DOM rich in protein‐like material. Specific UV absorbency (sUVa) distinguishes allochthonous DOM from autochthonous and anthropogenic DOM. Anthropogenic DOM differs from autochthonous fulvic DOM by containing elevated levels of protein‐like material. DOM from fishponds is distinguished from autochthonous and sewage DOM by having high sUVa. DOM characteristics are thus valuable tools for deconvoluting the various sources of DOM, enabling water resource managers to identify anthropogenic sources of DOM and predict future trends in DOM

Til dokument

Sammendrag

ANC er nøkkelparameteren for å vurdere endringer i kjemisk vannkvalitet med endringer i sur nedbør, klima og arealbruk. Imidlertid har parameteren lav presisjon, siden den er basert på ladningsbalansen mellom mange målte verdier. Det er derfor ønskelig å utlede alternative måter å beregne ANC. ANC er et estimat for overskuddet av svake syrers baser i vannet. I naturlig vann er dette tilnærmet lik differansen mellom konsentrasjonen av H+ og summen av bikarbonat og organiske anioner i løsning. Titrert alkalitet er et mål for det samme, men som en erstatning for ANC, må verdien korrigeres for operasjonelle kilder til avvik. Her utledes og testes to teoretiske modeller og en empirisk tilpasset modell for ANC basert på målinger av alkalitet. I de fleste vann anbefales modellen basert på bikarbonat betegnet som ALK02. I svært forsuringsfølsomt vann (nær kvantifiseringsgrense for titrert alkalitet), anbefales imidlertid en empirisk tilpasset modell som erstatning for beregnet ANC.

Til dokument

Sammendrag

Climate change in combination with land use alterations may lead to significant changes in soil erosion and sediment fluxes in streams. Optical turbidity sensors can monitor with high frequency and can be used as a proxy for suspended sediment concentration (SSC) provided there is an acceptable calibration curve for turbidity measured by sensors and SSC from water samples. This study used such calibration data from 31 streams in 11 different research projects or monitoring programmes in six Northern European countries. The aim was to find patterns in the turbidity-SSC correlations based on stream characteristics such as mean and maximum turbidity and SSC, catchment area, land use, hydrology, soil type, topography, and the number and representativeness of the data that are used for the calibration. There were large variations, but the best correlations between turbidity and SSC were found in streams with a mean and maximum SSC of >30–200 mg/l, and a mean and maximum turbidity above 60–200 NTU/FNU, respectively. Streams draining agricultural areas with fine-grained soils had better correlations than forested streams draining more coarse-grained soils. However, the study also revealed considerable differences in methodological approaches, including analytical methods to determine SSC, water sampling strategies, quality control procedures, and the use of sensors based on different measuring principles. Relatively few national monitoring programmes in the six countries involved in the study included optical turbidity sensors, which may partly explain this lack of methodological harmonisation. Given the risk of future changes in soil erosion and sediment fluxes, increased harmonisation is highly recommended, so that turbidity data from optical sensors can be better evaluated and intercalibrated across streams in comparable geographical regions.