Analyser av plantevernmidler og andre organiske stoffer

NIBIO, ved Avdeling for pesticider og naturstoffkjemi, er nasjonalt referanselaboratorium for analyse av plantevernmiddelrester og plantetoksiner i vegetabilske matvarer. Trygg mat er fokus for oss og i forbindelse med Mattilsynets overvåkingsprogram for rester av plantevernmidler i næringsmidler er laboratoriet ansvarlig for alle analyser, oppfølging av prøveuttak og rapportering. I samarbeid med Mattilsynet utarbeider vi prøvetakingsplaner, prøvetakingsinstruks, årsrapporter og EU-rapporter. Vi gjennomfører overvåkingsprogram for plantetoksiner i utvalgte kornbaserte produkter på oppdrag for Mattilsynet.

Laboratoriet er akkreditert for analyse av plantevernmidler i mat og miljøprøver i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025, og har en moderne instrumentpark med blant annet LC-MS/MS, GC-MS/MS og LC-HRMS (Orbitrap). Vi deltar i europeisk samarbeid gjennom EURL (EU Reference Laboratories), EFSA (European Food Safety Authority) og CEN (European Committee for Standardization).

Laboratoriet har et nært samarbeid med forskere i forbindelse med utvikling av nye analysemetoder, forbedringer av metoder og gjennomføring av forskningsprosjekter som krever analyser. Vi tilbyr spesialtilpassede analyser og analysepakker, samt veiledning av forskere og stipendiater i kjemisk analyse. Ta kontakt dersom du har spørsmål, så hjelper vi så godt vi kan.
Les om mattrygghet Les om plantetoksiner Les om plantevernmidler som forurensning