Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Overvåkingsprogram for plantetoksiner i vegetabilsk mat

Aktiv SIST OPPDATERT: 23.09.2019
Slutt: jan 2027
Start: mars 2017

Prosjektet fremskaffer kunnskap om forekomst av plantetoksiner i vegetabilske matvarer som spises her til lands, til nytte for Mattilsyn, landbruksbasert matnæring og forbrukere. For at EU-kommisjonen skal kunne sette grenseverdier for plantetoksiner i mat, trengs det kunnskap og data om nivåene av de naturlige toksinene i maten vi spiser. 

ef-20180105-133144 Te og honning.jpg
Dersom ugress som produserer pyrrolizidinalkaloider vokser i te-plantasjen kan teen bli forurenset med giftige pyrrolizidinalkaloider. Foto: Erling Fløistad.
Status Pågående
Start- og sluttdato 21.03.2017 - 01.01.2027
Prosjektleder Marit Almvik
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Pesticider og naturstoffkjemi

Plantetoksiner i mat kan være en forurensning fra giftige ugress som vokser i åkeren eller kan være toksiner som matplanten selv har produsert. I samarbeid med Mattilsynet undersøker vi innhold av ulike plantetoksiner i vegetabilske matvarer. Overvåkingen skal danne grunnlag for - om nødvendig - å utvikle tiltak for å begrense forekomsten av plantetoksiner i mat. Oppdatert kunnskap om hvilke planter som er trygge å spise og hvilke som ikke bør brukes i maten eller i helsekost er viktig, i en tid hvor vi ser økt interesse for plantebasert kosthold og økt bruk av utradisjonelle planter i mat.

Vi har fokus på et bredt spekter av plantetoksiner hvorav de viktigste er tropane alkaloider i kornbasert mat, pyrrolizidinalkaloider i te og honning, quinolizidinalkaloider i lupinmel, glykoalkaloider i potet, opiumsalkaloider i valmuefrø, tetrahydrocannabinoler i hampprodukter og erukasyre i vegetabilsk fett og olje.

Vi driver kunnskaputvikling på temaet plantetoksiner i mat og fôr. Har du spørsmål om plantetoksiner, kontakt NIBIOs prosjektleder Marit Almvik.

Publikasjoner i prosjektet

Til dokument

Sammendrag

Mange ugress produserer naturlig giftstoffer (plantetoksiner) som beskyttelse mot skadegjørere som insekter og planteetere. Dersom disse følger med under innhøstingen av matplantene, kan det føre til at helseskadelige plantetoksiner havner i maten vår. Tropane alkaloider finnes i store mengder i ugressfrø fra planter i piggepleslekten. Avlinger kan bli forurenset med disse frøene ved innhøsting, og tropane alkaloider kan derfor være et problem i korn- og frøbasert mat. Pyrrolizidine alkaloider (PA) finnes ofte i ugress i tropiske og sub-tropiske strøk, og te fra slike områder kan potensielt inneholde PA. Honning kan også inneholde PA dersom biene samler nektar fra PA-produserende planter. For å få en indikasjon på nivå av tropane alkaloider og PA i mat, har Mattilsynet tatt prøver av aktuelle matvarer solgt på det norske markedet i 2018. Prøvene er analysert av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Det tropane alkaloidet atropin ble funnet i 4 av 14 prøver av kornbasert barnemat, mens et annet, skopolamin, ble påvist i to av prøvene. I likhet med i 2017, ble de høyeste funnene gjort i skumpinner, hvor en av prøvene var over grenseverdien på 1 µg/kg. PA ble funnet i 8 av 10 prøver av te; de høyeste nivåene ble målt i grønn te. PA’ene jacobine og jacobineNOX ble målt i svært høye nivåer i en av prøvene. I honning ble det funnet PA i 9 av 15 prøver, og kun i lave nivåer.