Hopp til hovedinnholdet

Akkreditering

Plantevernmidler i miljøet i jordbruket

Laboratoriet er akkreditert for analyse av plantevernmidler i mat og miljøprøver i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025, og har akkrediteringsnummer TEST 035.

Akkrediteringen omfatter pesticider i vegetabilske matvarer og vann. Detaljer om hvilke stoffer som er akkreditert finner du i søkespektre og faktaark på siden Analysetjenester. Vi er også innvilget fleksibelt akkrediteringsomfang for analyse av organiske forbindelser med GC og HPLC. Dette brukes aktivt og gir oss stor fleksibilitet mht å gjøre endringer i allerede akkrediterte metoder. Eksempler på dette kan være å senke bestemmelsesgrenser, inkludere nye stoffer i søkespektrene, effektivisere prøveopparbeidelse, utvide til nye prøvematerialer, slå sammen metoder etc.

Kvalitetssystemet er dokumentert i laboratoriets kvalitetshåndbok og er tilgjengelig for innsyn av rekvirerende kunde.