Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Kunnskapsutvikling - Plantevernmidler i miljøet

INAKTIV SIST OPPDATERT: 03.05.2019
Slutt: des 2022
Start: jan 2013
Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2013 - 31.12.2022
Prosjektleder Marianne Stenrød
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Pesticider og naturstoffkjemi

NIBIO yter kunnskapsstøtte overfor norsk landbruks- og miljøforvaltning innenfor fagområdet plantevernmidler i miljøet. Arbeidet med å utvikle kunnskap om miljøkonsekvenser av plantevernmidler er viktig fordi mange av stoffene kan ha negative effekter på ikke-målorganismer i jord- og vannmiljø, og utfordrende i og med det store omfanget av plantevernmidler som er i bruk. I prosjektet jobbes det spesielt med å utvikle gode metoder for overvåking og kjemiske analyser av plantevernmidler i jord og vann, samt metoder og modeller for risikovurdering av plantevernmidler i norsk miljø.