Hopp til hovedinnholdet

Funn av plantevernmiddelrester i næringsmidler er stabilt og lavt

erfl-20180509-080857

Innholdet av plantevernmiddelrester i matvarer er lavt. Foto: Erling Fløistad

Innholdet av plantevernmiddelrester i matvarer er lavt. Det viser overvåkingen av plantevernmiddelrester i næringsmidler i 2020. Norske produkter inneholder gjennomgående færre plantevernmiddelrester enn produkter fra andre land.

På oppdrag fra Mattilsynet gjennomfører NIBIO årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler. I 2020 ble det analysert 1107 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet. I tillegg ble det analysert 167 prøver av økologiske produkter. Varene var både norske, fra EU-området, og fra andre land. Valg av matvarer i det nasjonale overvåkingsprogrammet er hovedsakelig konsentrert om mat som er viktig i det norske kostholdet.

Analyseresultatene for 2020 viste at norsk mat inneholder gjennomgående færre plantevernmiddelrester enn næringsmidler fra andre land. 68 prosent av de norske produktene inneholdt ingen plantevernmiddelrester mot 41 prosent for produkter fra EU/EØS og 45 prosent for produkter fra tredjeland. 

– Overvåkingsprogrammet for plantevernmiddelrester viser at norsk frukt og grønnsaker er trygg mat, det samme gjelder også for mesteparten av de importerte varene. Våre analyser kan hjelpe importører og myndigheter med å finne ut hvor det oftest er overskridelser av tillatte restmengder av plantevernmidler, sier senioringeniør i NIBIO, Randi Bolli.

 

Vanlige funn

Soppmidlene fludioksonil og boskalid ble påvist flest ganger. Totalt ble det påvist rester av 132 ulike stoffer. Det ble påvist rester av plantevernmidler over grenseverdi i 27 prøver (2,4 %). Av disse ble 17 prøver (1,5 %) betegnet som overskridelser. To av disse var av norske produkter, en prøve av stangselleri og en prøve av kruspersille. For varer fra EU/EØS var det overskridelse i en prøve av pærer og en prøve av sharon-frukt. De resterende 13 prøvene med overskridelser (tørkede bønner, klementiner, pasjonsfrukt, ris, te, timian og tomat) var importerte produkter fra tredjeland.

Andel prøver med funn over grenseverdi i 2020 er på samme nivå som i 2018 og 2019. Forskjellene fra år til år anses som normalt som følge blant annet av at det er årlige variasjoner i hvilke prøver som tas ut.

Det ble påvist rester av flere enn ett plantevernmiddel i 32 % av prøvene. I én prøve av rosiner fra Tyrkia ble det funnet rester av 15 ulike stoffer, men ingen av funnene var over grenseverdi. Av norske produkter var det en prøve av jordbær og en prøve av kirsebær med rester av åtte ulike stoffer i samme prøve. Ingen av prøvene hadde funn over grenseverdi.

 

EU-koordinert program

En del av overvåkingsprogrammet har uttak av prøver som er felles for EU/EØS området, og er et rullerende treårig overvåkingsprogram. Det vil si at prøveuttaket i 2020 var tilsvarende prøveuttaket for 2017. For tørkede bønner og ris ble det påvist en økning i antall funn av plantevernmiddelrester. Det ble ikke funnet merkbare endringer for de andre vareslagene. Det er derfor interessant å følge ris og tørkede bønner nærmere i årene fremover.

ef-20180105-134809.jpg
Barnemat: Foto Erling Fløistad

Det ble analysert 22 prøver av barnemat, og det ble ikke påvist rester av plantevernmidler i disse prøvene.

Det ble analysert 167 prøver av økologiske produkter i 2020. Det ble påvist rester av plantevernmidler som ikke er tillatt å bruke i økologisk produksjon i to av de økologiske prøvene. Stoffene som ble påvist var 2-fenylfenol i banan fra Ecuador og klorprofam i potet fra Italia.

Høsten 2020 ble det kreftfremkallende stoffet etylenoksid påvist i sesamfrø fra India. Etylenoksid er ikke tillatt å bruke i matproduksjon i Norge og EU, og førte til at store mengder sesamfrø og produkter hvor sesamfrø var brukt, ble trukket fra markedet. Hendelsen viste at feil i produksjon av råvarer i et eksportland får store konsekvenser, som igjen synliggjør viktigheten av god internkontroll med råvarer som går inn i matproduksjonen.

Fakta

Nasjonale myndigheter er opptatt av å redusere risikoen ved bruk av plantevernmidler. Samtidig er plantevernmidler et viktig hjelpemiddel for landbruket for å kunne produsere mat av god kvalitet og opprettholde lønnsom produksjon. Når man bruker et plantevernmiddel under dyrking, vil det være naturlig å finne igjen rester av dette plantevernmiddelet i produktet. For å begrense omfanget og faren ved å bruke plantevernmidler, er det satt et høyeste tillatte nivå av plantevernmiddelrester i næringsmidler (grenseverdi/MRL) for et plantevernmiddel i ulike produkter.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.