Hopp til hovedinnholdet

Nasjonalt referanselaboratorium for kjemisk mattrygghet

Fra Nasjonalt referanselaboratorie

Foto: Claus Galdiga

NIBIO, ved avdeling Pesticider og naturstoffkjemi, har i en årrekke vært nasjonalt referanselaboratorium (NRL) for analyser av rester av plantevernmidler i mat og fôr. Blant oppgavene til et NRL er å samarbeide med andre referanselaboratorier i EU for å styrke og utvikle fagkunnskapen på relevante områder, samt å bistå nasjonale myndigheter med kunnskap, fagligteknisk kompetanse og praktisk planlegging som er nødvendig for å gjennomføre kontrollprogrammer på de relevante fagområdene.

Fra 2021 har NIBIO også denne rollen for analyser av plantetoksiner i mat og fôr.

Laboratoriet er akkreditert for analyse av plantevernmidler og plantetoksiner i mat og miljøprøver i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025, og har avansert kjemisk analyseutstyr for kvantifisering og screening av ulike stoffer i mat og miljø.

I sammenheng med akkrediteringen deltar laboratoriet årlig i et antall internasjonale ringtester organisert i regi av EU for å kontrollere og opprettholde et høyt kvalitetsnivå.

Laboratoriet utfører flere tusen analyser av plantevernmidler og naturlige giftstoffer i matvarer årlig for Mattilsynet og andre kunder. Laboratoriet er dermed en viktig aktør i å sikre trygg mat for den norske befolkningen.

Analyseporteføljen omfatter 31 analysemetoder, derav 15 analysemetoder akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025.

Analysetjenester Akkreditering Les mer om mattrygghet