Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Overvåkingsprogram for rester av plantevernmidler i næringsmidler

INAKTIV SIST OPPDATERT: 14.10.2022
Slutt: des 2022
Start: jan 2007
Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2007 - 31.12.2022
Prosjektleder Agnethe Christiansen
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Pesticider og naturstoffkjemi

For å sikre at maten på det norske markedet er trygg overvåker Mattilsynet plantevernmiddelrester i næringsmidler. Hensikten med overvåkingsprogrammet er å sikre at forbrukerne ikke utsettes for helsefarlige restnivåer av plantevernmidler. Videre skal overvåkingen sikre at næringsmiddelvirksomhetene følger regelverket, slik at innholdet av plantevernmidler ikke overskrider gjeldende grenseverdier (Maximum Residue Levels = MRL). NIBIO utfører overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» på oppdrag av og i samarbeid med Mattilsynet.

Publikasjoner i prosjektet

Sammendrag

Plantevernmidler brukes i planteproduksjon for å redusere skade forårsaket av sopp, skadedyr og ugras. Det er streng kontroll med salg og bruk av plantevernmidler. Kontrollen skal forhindre at plantevernmidler gjør skade på mennesker, dyreliv og miljø. Det er en godkjenningsordning for import og bruk av slike midler og denne forvaltes av Mattilsynet. I tillegg utfører Mattilsynet i samarbeid med NIBIO en årlig overvåking av rester av plantevernmidler i mat.