Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Overvåkingsprogram for rester av plantevernmidler i næringsmidler

Foto: E. Fløistad
INAKTIV SIST OPPDATERT: 03.05.2019
Slutt: des 2019
Start: jan 2007
Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2007 - 31.12.2019
Prosjektleder Agnethe Christiansen
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Pesticider og naturstoffkjemi

For å sikre at maten på det norske markedet er trygg overvåker Mattilsynet plantevernmiddelrester i næringsmidler. Hensikten med overvåkingsprogrammet er å sikre at forbrukerne ikke utsettes for helsefarlige restnivåer av plantevernmidler. Videre skal overvåkingen sikre at næringsmiddelvirksomhetene følger regelverket, slik at innholdet av plantevernmidler ikke overskrider gjeldende grenseverdier (Maximum Residue Levels = MRL). NIBIO utfører overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» på oppdrag av og i samarbeid med Mattilsynet.