Hopp til hovedinnholdet

Lite rester av plantevernmidler i maten

erfl-20180509-080846

For tredje året på råd ble det ikke påvist funn av plantevernmiddelrester over grenseverdiene i norske næringsmidler. Foto: Erling Fløistad.

Hvert år analyserer NIBIO prøver av norske og importerte plantebaserte matvarer for rester av plantevernmidler. 2019 ble det tredje året på rad uten funn over grenseverdiene i norske matvarer.

På oppdrag fra Mattilsynet analyserer NIBIO matvarer for rester av kjemiske plantevernmidler. Det søkes etter rester av 407 ulike stoffer. Formålet med overvåkingen er å avsløre ulovlig eller feil bruk av plantevernmidler på planter som brukes til mat. Nylig publiserte Mattilsynet rapporten med resultatene for 2019. Totalt ble det analysert 1105 prøver av matvarer i overvåkingsprogrammet. I tillegg ble det analysert 158 økologiske prøver. I importerte matvarer var det funn over grenseverdiene i 23 av prøvene.

Divisjonsdirektør Arne Hermansen er stolt over å kunne levere denne rapporten til Mattilsynet. NIBIO arbeider hele tiden med å gi norske dyrkere råd om effektive og trygge tiltak mot sjukdommer, skadedyr og ugras. – Denne rapporten viser at norske bønder er «Best i klassen» i sin bruk av plantevernmidler, sier Hermansen. I 2020 markeres det internasjonale plantehelseåret, plantevernmidler er på en måte «medisinen» i plantehelsearbeidet.

–Jeg er stolt av å være en del av støtteapparatet rundt norske bønder og gartnere. På dette området har de gjort alt helt riktig, når vi nå for tredje år på rad ikke finner spor etter feil bruk av plantevernmidler.

– Samarbeidet med Mattilsynet om denne overvåkingen er et stort og viktig oppdrag for NIBIO, forteller avdelingsleder Marianne Stenrød ved NIBIO Pesticider og naturstoffkjemi. På laboratoriet i NIBIO er prøvene i dette programmet undersøkt for rester av 407 ulike plantevernmidler med en kombinasjon av ulike metoder. To store multimetoder (M86 og M93) bestemmer til sammen rester av 353 forskjellige plantevernmidler, inkludert noen nedbrytningsprodukter. I tillegg benyttes spesialmetoder på et utvalg av prøvene. I spesialmetodene søkes det etter kun ett eller noen få plantevernmidler-/nedbrytningsprodukter som ikke er inkludert i multimetodene. I 2019 ble det benyttet 14 spesialmetoder som omfattet totalt 54 stoffer. Multimetodene utvides stadig til å omfatte nye stoffer. I 2019 ble fipronil sulfon inkludert i multimetoden M86 og kvantifiseringsgrensen (LOQ) for både fipronil og fipronil sulfon ble senket til 0,002 mg/kg. I metode M90 ble det inkludert flere stoffer fra andre spesialmetoder, LOQ ble senket for enkelte stoffer og akkrediteringen ble utvidet. I tillegg ble det utviklet en ny spesialmetode M122 for analyse av nikotin.

Det er mye avanserte analyseinstrumenter og gode rutiner som må være på plass for å finne rester av plantevernmidler. At vi har dette utstyret i NIBIO gir oss også muligheten for grunnleggende studier av kjemiske signaler mellom insekter, og insekter og planter. Ut fra slike studier finner vi nye metoder for bekjempelse av skadedyr uten bruk av kjemiske plantevernmidler. Der «medisinen» fortsatt er nødvendig, har vi som eksempel oppnådd en reduksjon på opp mot 90 % ved sprøyting mot rognebærmøll i eple ved bruk av feller som utnytter signalstoffene møllen mottar.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.