Organisk avfall som gjødsel

Utnyttelse av organisk avfall som gjødsel og jordforbedringsmidler er en god ting, både miljømessig og samfunnsmessig.

organisk avfall som gjødsel.jpg
Foto:
KONTAKTPERSON
Medarbeidere