Gjødslingshåndbok

I gjødslingshåndboka finner du grunnlagsmaterialet for gjødslingsrådgivninga. Den inneholder gjødslingsnormer for vekstene korn, oljevekster, erter, potet, grønnsaker, eng og fôrvekster, frukt og bær. Videre finner du korreksjonstabeller for jordas bidrag av næringsstoff og forventet gjødseleffekt av husdyrgjødsla.

DSC_0516
Foto:

Tjenester

Nitrogenkalkulatorer

Her finner du tre nitrogenkalkulatorer som kan brukes til støtte og veiledning ved gjødsling med nitrogen.

Mer informasjon Til tjenesten