Divisjon for matproduksjon og samfunn

Kunnskapsutvikling for økologisk produksjon

Aktiv SIST OPPDATERT: 05.03.2021
Slutt: des 2030
Start: jan 2016

Arbeidet med "Kunnskapsutvikling for økologisk produksjon" er et resultat av årlige tildelinger fra Landbruks- og matdepartementet (LMD). I det årlige tildelibgsbrevet beskrives styringssignaler og Stortingets budsjettvedtak for NIBIO for et år.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2016 - 31.12.2030
Prosjektleder Anne Kjersti Bakken
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Landbruksteknologi og systemanalyse

Om "Kunnskapsutvikling for økologisk produksjon" fortsetter i flere år avhenger av Stortingets budsjettvedtak. At slutten ble sett til 2030 er bare for å åpne å legge inn publiksjoner.