Anne de Boer

Avdelingsingeniør

(+47) 414 20 897
anne.de.boer@nibio.no

Sted
Tingvoll

Besøksadresse
Gunnars vei 6, 6630 Tingvoll

Sammendrag

Hjortebestanden har økt i størrelse de siste 40 årene, og hjorten har stadig inntatt nye områder i Sør-Norge. Siden år 2000 er fellingen av hjort om lag fem-doblet i Telemark, mens den i Agder er tidoblet. Bestandstettheten er foreløpig på langt nær slik som på Vestlandet, men hjorten er likevel et betydelig innslag i faunaen i de tre fylkene. I ei tid hvor hjorten blir et stadig viktigere jaktobjekt i mange kommuner i Agder og Telemark, vil en samkjørt forvaltning over større areal være en stor fordel. Gjennom Sørhjort-prosjektet har en økt kunnskaps-grunnlaget for å kunne jobbe mot en bedre forvaltning av hjortebestanden.

Sammendrag

1)Jord: Smådyr i jord, jordprofil, jordtyper, hvordan forbedre dårlig jord v/Reidun Pommeresche 2)Plantehelse og plantevern: bli kjent med noen dyr og sykdomsorganismer som gjør skade på kjøkkenhagevekster, hvordan beskytte kulturplantene v/ Kirsty McKinnon 3)Urter og ville vekster: bruk i mat og medisin, konservering, dyrking av urter v/ Anne de Boer

Sammendrag

Forberedelser til vinteren. Høstsåing, vinterdyne, gjødsling/ikke gjødsling mm (Kirsty) Frøinnsamling (Kirsty) Konservering, videreforedling. Bær/fruktpresse, melkesyregjæring, ettermodning (Anne) Lagring. Basisgrønnsaker mm, kjeller, jordkule, frysing (Reidun) - Gode forhold for innsekter, insekthotell (Reidun) Smaker fra hagen: - Bondebønnekaker, Løk- og purrepai, - Salat og urtedressing, Oppsummering, erfaringer fra sesongen, kursbevis