Steinkjer

Høsten 2019 flyttet NIBIO inn i den nye Innocamp Steinkjer. Der deler vi lokaler med blant annet Nord Universitet og 30 bedrifter og institusjoner. Totalt huser Innocamp 450 kompetansearbeidsplasser.

Dette er en unik samlokalisering mellom utdanning, forskning og næringsliv, og det skapes et regionalt, ledende miljø for innovasjon og vekst. Vi ønsker å være en del av broen mellom primærnæringene og ulike teknologi- og innovasjonsmiljø – til det beste for regionens satsing på bioøkonomi og sirkulær økonomi.

På Innocamp er vi en del av forskningsklyngen sammen med Sintef, Distriktssenteret,  Likestillingssenteret KUN (Senter for kunnskap og utvikling) og Nord Universitet.

NIBIO Steinkjer har forskere i alle NIBIOs 5 fagdivisjoner: Matproduksjon og samfunn, Miljø og naturressurser, Skog og utmark, Bioteknologi og plantehelse, samt Kart og statistikk.  Vi har et internasjonalt miljø med ansatte representert fra i alt 10 ulike nasjoner.

Steinkjer er administrasjonssenter i Trøndelag, og er en spennende småby i stor utvikling. Kommunen er en av landets fremste på landbruk og skog, og er omkranset av mange levende bygder. Kommunen satser på oppvekst, idrett og kultur. Byen ligger ved fjorden, og det er rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv i regionen. 
 

innocamp.jpg
Innocamp Steinkjer
032.11.JPG
Foto: Tor Morten Krogstad

  

072.11.JPG
Foto: Tor Morten Krogstad
NIBIO Steinkjer

Brevpostadresse: Skolegata 22, Bygg P 1. etasje, 7713 Steinkjer
Pakkepostadresse: Ogndalsveien 23, 7713 Steinkjer

Besøksadresse: Innocamp Steinkjer, Skolegata 22, Bygg P 1. etasje, 7713 Steinkjer
 
Tuv forsøksgård: Tuvbakken 27b, 7710 Sparbu. Tonje Westerhus er driftsleder på Tuv - Steinkjer
 
Tlf: +47 406 04 100


Fagavdelinger i Steinkjer:

Biogeokjemi og jordkvalitet Soppsjukdommer i skog-, jord- og hagebruk Skoggenetikk og biomangfold Skogproduksjon og teknologi Landsskogtakseringen Landbrukskart Jord og arealbruk Fôr og husdyr Frukt og grønt Korn og frøvekster Biomarin verdiskaping Kulturlandskap og biomangfold