Jord og arealbruk

Avdelingen er ledende i kunnskap om forståelse av vannveier i nedbørfeltet og jordprosesser som bidrar til partikkel- og næringsstoffavrenning.

KONTAKTPERSON