Jord og arealbruk

Avdelingen er ledende i kunnskap om forståelse av vannveier i nedbørfeltet og jordprosesser som bidrar til partikkel- og næringsstoffavrenning.

Det overordnede målet er å bidra til reduserte miljøeffekter gjennom utvikling av miljøtiltak og bærekraftig arealbruk. Økt forståelse av prosesser som fører til erosjon og næringsstofftap både under dagens og ved endret klima er en vesentlig del av avdelingens kjernekompetanse.

 

Sentrale tema og oppgaver er:

  • Vi utvikler og dokumenterer tiltak mot flom, avrenning, erosjon og næringsstofftap.
  • JOVA-programmet er en sentral aktivitet i avdelingen, og det dokumenterer effekten av landbruket på vannkvalitet.
  • Utvikling og bruk av forskings- og forvaltningsmodeller er et sentralt tema i vår avdeling.
  • Rådgiving om, og forskning på hydrotekniske løsninger, som drenering og fangdammer, er et fortløpende tema.
  • Drift av et jordfysikklaboratorium som kan måle jordfysiske parametere
  • Vurdering av jorderosjonsrisiko, som ligger til grunn for tilskuddsberegning ved implementering av tiltak.
  • Avdelingen har utstrakt samarbeid med landbruks- og miljøforvaltningen i Norge, blant annet i forbindelse med oppfølging av Vannforskriften, der tiltaksanalyser utgjør en viktig del av forvaltningsprosjektene.
 
Vi har stort fokus på forskningsprosjekter gjennom Norges Forskningsråd og vi både initierer og deltar i en rekke internasjonale prosjekter i Europa og ellers i verden.
 
Jordressurser_india%20-%20ris%20vann%20foto%20rvp_jpg.jpg
Foto: Ragnar Våga Pedersen.