Landbrukskart

Avdelingen har ansvar for arealressurskartet AR5 og tjenestene Gårdskart og Kilden. Ansvaret for å ivareta landbrukspartens interesser i de nasjonale kartsamarbeidene ligger også til avdelingen.

KONTAKTPERSON
Opplæring av norske kommuneansatte i bruk av AR5 er en viktig oppgave for avdelingen. Foto: Thomas Ekström.