Skoggenetikk og foryngelse

Avdelingens kjerneområder er foryngelse, genetisk mangfold, skogplanteforedling og klimatilpasning av skog. Dette er sentrale tema i starten av verdikjeden for skog og for forvaltning av trærnes genressurser.

Sentrale tema og oppgaver er:

  • Skogplanteforedling – bedre trærnes klimatilpasning, tilvekst og kvalitet, og sikre trærnes genetiske diversitet
  • Genetiske ressurser hos trær – fremskaffe kunnskap om trærnes genetiske struktur og bidra til at den blir anvendt i bevaring og bruk
  • Molekylær økologi – bruke molekylærgenetiske og genomiske metoder for å studere evolusjonære prosesser og tilpasninger
  • Epigenetikk – forstå epigenetikkens rolle i trærnes klimatilpasning og hvilke miljøsignaler som slår den epigenetiske reguleringen av og på
  • Foryngelse – forstå mekanismer for trærnes spiring, overlevelse og vekst i felt, både etter planting og naturlig foryngelse
  • Planteproduksjon – øke kunnskapen om kommersiell produksjon av skogplanter til skogbruksformål, og om produksjon av juletre og pyntegrønt
 
 
skoggenetikk.jpg.jpeg
Gran som blomstrer. Foto: Arne Steffenrem / NIBIO