Kulturlandskap og biomangfold

Avdelingen har arbeidsoppgaver innen botanikk, vegetasjonsøkologi og landskapsøkologi, gjennomfører populasjonsdynamiske studier av truede arter, kartlegger effekter av landskapsendring og -fragmentering på det biologiske mangfoldet og effekter av skjøtselstiltak på problemarter.

KONTAKTPERSON
 
John Y. Larsson.JPG
Marisko er en av rødlisteartene som kartlegges av avdelingens forskere på feltarbeid. Foto: John Y. Larsson.