Frukt og grønt

Avdelingens ansvarsområde inkluderer bærekraftig konvensjonell og økologisk produksjon av grønnsaker (herunder aquaponics), urter, poteter, frukt, bær, samt planteproduksjon i regulert klima/veksthus, med fokus på avling og kvalitet tilpasset markedets behov.

KONTAKTPERSON