Landsskog-takseringen

Avdelingen samler inn data som grunnlag for nasjonal og regional skogstatistikk, utarbeider prognoser over skogressursene og analyserer skogens tilstand og utvikling.

KONTAKTPERSON
landsskog_jpg.jpg
All skog i Norge er nå med i den offentlige statistikken. Statistikken er basert på taksering av et nett av permanente prøveflater som oppsøkes hvert 5. år. Foto: John Y. Larsson / NIBIO