Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

RobustRubus - En optimalisert og klimatilpassa produksjon av bringebær og bjørnebær i en forlenget sesong

Aktiv SIST OPPDATERT: 21.06.2023
Slutt: des 2025
Start: jan 2021

Den norske grøntsektoren har et mål å øke produksjonenmed inntil 50 prosent de kommende 15 årene. For å oppnå dette må dyrkingssesongen utvides, og trenger bedre kunnskap om planteveksten og ny teknologi for å overvåke og beskytte plantene. 'RobustRubus' har derfor som hovedmål å utvikle økonomiske og bærekraftige løsninger for dyrking av bringebær og bjørnebær fra juni til oktober, noe som vil gi grunnlag for en større andel av det innenlandske markedet til norskproduserte bær

Status NOT_TRANSLATED
Start- og sluttdato 01.01.2021 - 31.12.2025
Prosjektleder Anita Sønsteby
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Frukt og grønt

Prosjektet «En optimalisert og klimatilpassa produksjon av bringebær og bjørnebær i en forlenget sesong», med kortnavn RobustRubus, har som mål å utvikle økonomiske og bærekraftige løsninger for dyrking av bringebær og bjørnebær fra juni til oktober.

 

Prosjektet RobustRubus vil bidra til en større andel av det innenlandske markedet til norskproduserte bær. Dette skal baseres på utvikling av ny kunnskap og økonomisk og miljømessig bærekraftige løsninger, som blant annet vil redusere plantevernmiddelbruken. RobustRubus vil ha mest fokus på dyrking i plasttunneler, både i jord og substrat, men skal også arbeide med produksjon på friland.

 

Viktige aktiviteter i prosjektet er:

  • Grunnleggende og praktisk kunnskap skal utvikles om vekst og utvikling hos sommer- og høstbærende sorter av bringebær og bjørnebær i plasttunneler. Mekanismer for klimakontroll av vekst, blomstring og kvile vil undersøkes i kontrollert klima og i felt. Avlingspotensial og bærkvalitet vil dokumenteres i feltforsøk.
  • Vannings- og gjødslingsforsøk vil bli gjennomført med ulike plantetyper av sommer- og høstbærende sorter av bringebær og bjørnebær i substrater som torv, kokosfiber og trefiber i plasttunneler. Produksjon av ulike plantetyper, og topping/beskjæring av planter vil bli testet. Moderne og automatiserte teknikker for styring av vann og næring vil bli prøvd ut, og en grundig livsløpsanalyse vil få fram energi- og miljømessige forskjeller mellom produksjon i regulert klima og på friland og mellom ulike typer substrat.
  • Det skal utvikles bærekraftige løsninger for fysiske planteverntiltak, både på plantematerialet før utplanting og i bærproduksjonen. Varm vanndamp (‘Plantesauna’), brusing med vann og flere alternative midler skal testes som innsatsfaktorer for å redusere/eliminere sjukdommer og skadedyr.
  • Ny kunnskap og teknologi skal raskt bli kommunisert ut til kommersiell produksjon. Basert på resultater fra forsøk i RobustRubus og tidligere erfaringer skal det derfor utvikles rutiner for klimaregulering, næringstilførsel, vanning, plantevern, etc. som skal tas i bruk i et tett samarbeid mellom dyrkere, rådgivere og forskere. Det vil foregå storskala testing hos et nettverk av produsenter, og det vil utarbeides økonomiske kalkyler for endringer i produksjon og produksjonsmidler. Kunnskap fra prosjektet vil gjøres tilgjengelig for hele bærnæringen gjennom månedlige nett-møter, markdager, foredrag på dyrkermøter og gjennom artikler i Norsk Frukt og Bær.
  • En viktig målsetning i RobustRubus er å legge forholdene til rette for at innen 3-5 år kan minst 20% av dagens produksjonsvolum av bringebær og bjørnebær dyrkes i substrat i plasttunneler og høstes i en 5-måneders periode. Det er også et mål å minst halvere bruken av plantevernmidler i forhold til dagens frilandsproduksjon.