Sammendrag

10 solbærsorter ble plantet i et feltforsøk på NIBIO Apelsvoll i 2017, og vekst, avling, bladsykdommer, blomstring- og høstetidspunkt og innholdsstoff i bæra ble registrert i åra 2019-2022. Sortene ble i 2016 valgt ut som lovende enten til industriformål, eller til friskkonsum av ‘Sortsgruppe Ribes’ som består av representanter fra dyrking, planteproduksjon, rådgiving og forskning. Sortene/seleksjonen var: ‘Ben Tron’ (referansesort), ‘Ben Hope’, ‘Ben Tirran’, JHI 9163-5, ‘Augustus’, ‘Gjest’, ‘Joniniai’, ‘Almiai’, ‘Tihope’ og ‘Mortti’. Dato for blomstring og høstemodne bær, vinterskade, vokseform, bladsykdommer, plantevolum, avling, klase- og bærstørrelse, kartfall og bærkvalitet ble registrert årlig. Sortene ‘Ben Tron’, JHI 9163-5, ‘Augustus’ og ‘Mortti’ er valgt ut i samarbeid med NLR og dyrkere til å testes videre i storskalafelt for industriformål hos dyrkere. ‘Almiai’ blir testet videre i et dyrkingssystem (espalier) for friskkonsum-formål. Disse sortene har også et godt potensial for å dyrkes økologisk.

Sammendrag

Environmental conditions during plant raising determine the yield potential of everbearing strawberries. We studied the effect of three rooting dates in the cultivars ‘Favori’ and ‘Murano’ in a greenhouse with 18 ℃ and 20-h long day and under outdoor conditions in Norway. The highest yield of 1.350 g/plant was obtained in ‘Favori’ plants rooted on 1 August and raised outdoors, being at level with ‘Favori’ plants produced in The Netherlands. High yields were mainly related to fruit size and less to fruit number, and determined by a complex three-factor interaction of rooting date, raising environment, and cultivar. The seasonal pattern of fruit flushes and off periods varied significantly between cultivars and treatments. The large first flush of high yielding ‘Favori’ plants was associated with a long off period, while the small first flush in ‘Murano’ resulted in a more even crop distribution. Earliness of ripening and berry harvest was superior in ‘Favori’, which had a larger share of its crop during the first half-season. We conclude that it is possible by choosing the right rooting date and raising environment to produce plants with the same high quality and yield potential under the cool Nordic conditions as those currently produced in Central Europe.