Arktisk landbruksseminar

På Arktisk landbruksseminar samles aktører fra ulike deler av landbruksnæringa fra hele Nord-Norge for å utveksle kunnskap og erfaringer og bli kjent og for på den måten kunne stå bedre rustet til å finne felles løsninger og samarbeide for videre utvikling av landbruksnæringa i landsdelen.

Arktisk landbruksseminar 2022_collage
Foto: Liv Jorunn Hind

Siden starten av 2000-tallet har NIBIO i nært samarbeid med flere aktører, i særlig grad Nordnorsk landbruksråd og Norsk landbruksrådgiving, arrangert årlig seminar for og med det nordnorske landbruket.

I mange år ble seminaret gjennomført på Hurtigruta på vei fra Bodø til Tromsø og ble derfor kalt Hurtigruteseminaret. Siden 2020 har arrangementet blitt gjennomført på land og de siste årene er det lagt opp til en veksling mellom annethvert år i Bodø og i Tromsø.

På Arktisk landbruksseminar ønsker vi å samle aktører fra ulike deler av landbruksnæringa fra hele landsdelen for å utveksle kunnskap og erfaringer og bli kjent. Det legges opp til fagforedrag med den nyeste, oppdaterte kunnskap innenfor aktuelle områder med relevans for det nordnorske landbruket og samtale/debatt rundt aktuelle tema.

Det legges opp til fagforedrag med den nyeste oppdaterte kunnskap innenfor aktuelle områder med relevans for det nordnorske landbruket og samtale/debatt rundt aktuelle tema.