Fjellandbruk og fjellbygder

Velkommen til temasiden Fjellandbruk og Fjellbygder. NIBIOs satsing på dette temaet foregår i hele instituttet, på tvers av avdelinger og divisjoner. Her kan du bli kjent med mangfoldet av både tidligere og pågående forsknings- og utviklingsarbeid som våre fagpersoner deltar i, relevant for fjellandbruket og fjellbygdene i Norge og internasjonalt. Temasiden vil oppdateres jevnlig fremover. Klikk deg videre til fagområdene der du vil finne både prosjektsider, populærvitenskapelig og vitenskapelig stoff.

Sau 3 mot Søln_Vordsetra Haustdalen_Alvdal_010710_GHS (1)
Sau på Vordsetra i Haustdalen, Alvdal. Foto: Geir Harald Strand

Fjellandbruket og fjellbygdene forvalter viktige ressurser, og er i stadig endring. Relevant kunnskap og forskning er viktig for å utvikle og ta vare på fjellandbruket og fjellbygdene.  Bærekraftige driftsformer, demografi, areal- og ressursforvaltning, flerbrukshensyn, nye forbruks-mønstre, rammebetingelser og klimaendringer, er blant annet aktuelle temaer for forskningen.  

Fjellandbruk og fjellbygder finner vi i hele dette langstrakte landet, men ofte blir det skilt mellom arktisk landbruk som foregår i våre nordligste fylker, og fjellandbruk som foregår i fjellbygder fra Trøndelag og sørover. Selv om det er åpenbare klimaforskjeller og til dels forskjellig naturgrunnlag mellom nord og sør så er det også mange sammenfallende problemstillinger, utfordringer og potensialer. Mye av stoffet på denne temasiden er hentet fra prosjekter i Sør-Norge, men utelukker ikke relevant kunnskap fra Nord-Norge.  

Vi håper temasiden kan bidra til at du finner den kunnskapen eller de fagpersonene du er spesielt på jakt etter. Ta gjerne kontakt med oppgitte medarbeidere og kontaktpersoner, så hjelper vi deg videre.  

Publikasjoner

Til dokument

Sammendrag

Denne rapporten presenterer forskingshistoria for Løken forskingsstasjon 1918-2018 med fokus på forskingsoppgåver i desse 100 åra. Viktige arbeidsområde har vore sortsutvikling og dyrkingsteknikk for aktuelle vekstar i fjellbygdene med vekt på engvekstar, kartlegging av produksjonsgrunnlaget i fjelltraktene, beitebruk på inn- og utmark, miljøutfordringar og biologisk mangfald i stølsområda. This report presents the research history for Løken Research Station 1918 – 2018 focusing on research tasks during this 100 year period. Important fields of work has been plant breeding and cropping methods for actual crops in the mountainous areas with most attention on meadow crops, mapping of the production potential, in- and outfield grazing, environmental challenges and management of the cultural landscape.