Matpriser

Månedlig utvikling i matpriser på forbruker-, engros- og produsentnivå fra 1998. NIBIO følger norsk prisutvikling løpende. Hver måned publiserer vi tall for prisutviklingen for matvarer i Norge på ulike ledd i verdikjeden.

kjøtt
Foto:
KONTAKTPERSON
Kort om indeksene

Indeksene ble opprinnelig etablert i forbindelse med rapporten "Matpriser 1980-2000" (se nederst på siden). Rapporten beskriver metode og gruppering av matvarene.

Siden rapporten ble utgitt, har det vært gjennomført justeringer i enkelte forbrukerprisindekser. Den største endringen skjedde august 2005 da indeksene gikk fra å omfatte utvalgte produkter til skanner data, samtidig som det ble foretatt enkelte justeringer i hvilke varer som tilhører de enkelte indeksene. I 2017 endret Statistisk sentralbyrå (SSB) basisår for matprisindekser fra 1998 til 2015.

Forbrukerprisindeksene som presenteres er en kombinasjon av indekser som spesialbestilles fra SSB og indekser som SSB selv publiserer. Indeksene på denne siden ajourføres månedlig.